Национална научно-техническа конференция

ИНОВАЦИИ. ЗЕЛЕНА СДЕЛКА. КРЪГОВА ИКОНОМИКА

programa bgПрограма bgПокана

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Георги Тодоров, Христо Василев, Иван Кралов
Димитър Куюмджиев
Мартин Катинов
Ивайло Копрев
Христо Казанджиев
Йордан Янков, Иван Пенчев, Петко Пенчев, Светлозар Златков
Йордан Янков, Иван Пенчев, Петко Пенчев, Светлозар Златков
Боян Рашев
Иван Иванов
Румяна Вацева
Анна Матеина
Георги Дачев
Димитър Куюмджиев
Христо Василев
Любомир Димитров, Иван Хиновски
www.mdgm.org