Header_Head
ss1
ss1
ss1
ss1
ss1
Header

Полезни връзки

Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия - Сайт за онлайн конференции и срещи.

ConfGeoMech(2024)

OpenMineConf(2023)

UndergrounMining(2022)

BulCAMC(2022)

OpenMineConf(2021)

OilGasConf

Федерация на научно-техническите съюзи в България

Министерство на икономиката и индустрията

Министерство на енергетиката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Българска минно-геоложка камара

Българска асоциация на металургичната индустрия

Българска академия на науките

Геологически институт – БАН

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН. Информация в реално време

Институт по минералогия и кристалография – БАН

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

Химикотехнологичен и металургичен университет

Съюз на учените в България

Mining Journal

Издателство “Руда и метали” – Руска федерация

Българско геологическо дружество

Българско минералогическо дружество

Национален музей “Земята и хората”

Световен минен конгрес