Header_Head
ss1
ss1
ss1
ss1
ss1
Header

УПРАВЛЕНИЕ

Управителен и Контролен съвет на НТС по МДГМ, избрани на Общо събрание на 6 октомври 2023 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
1Кремена Деделянова - Председател
2Владимир Вутов - Заместник-председател
3Щерьо Щерев - Заместник-председател
4Ботьо Табаков
5Валери Митков
6Георги Петров
7Димитър Анастасов
8Димо Кирилов
9Димчо Йосифов
10Драгомир Драганов
11Евгения Тарасова
12Ивайло Копрев
13Иван Арсениев
14Иван Табов
15Иван Марков
16Иван Богданов
17Иван Вутов
18Иво Маринов
19Илия Гърков
20Йордан Йонов
21Мина Вълева-Радкова
22Никола Рангелов
23Никола Ботушаров
24Никола Добрев
25Николай Вълканов
26Николай Пелтеков
27Радослав Наков
28Румяна Вацева
29Сеня Терзиева-Желязкова
30Станислав Топалов
31Станислав Станков
32Цоло Вутов
33Ясен Чаушев
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
1Руслан Костов - Председател KC
2Валентин Велев
3Христо Чомаков