Header_Head
ss1
ss1
ss1
ss1
ss1
Header

ПРЕДСТОЯЩО

open
open

ing

Срокът за получаване на докладите се удължава до 31.07.2024

Deadline for papers submission is extended to 31.07.2024

Крайний срок получения докладов продлен до 31.07.2024

bgПокана bgInvitation bgПриглашение

ing bgПокана bgInvitation

bgПЛАН НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ ПРЕЗ 2024 г.
bgМЕЖДУНАРОДНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2024 и 2025 г.

ПРОВЕДЕНО

open
open
open
open
open
програма
under
bulcamc
ing
cbga

ПОКАНАПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ing bgПрограма

ing bgПрограма bgПокана bgДоклади bgРегистрация

ing bgПрограма bgПокана

ing bgProgramme bgInvitation bgПокана bgПриглашение

ing bgПрограма bgПокана

програма bgПокана bgПрограма

bulcamc

under bgПрограма

ing bgПрограма

cbga

ing bgПрезентации

ПУБЛИКАЦИИ

Публикации на НТС по МДГМ